Lsa-MIR319c

Basic info.

Secondary strurture and sequence

mature sequence    star sequence
5'3'
            TTTATCAAAGCAAAAGGGAGCTTCCTTCAGTCCACTCATAGGTGGGTAGAGGGTACGGATTTGCTGCCGACTCATTCATTCAAACACAATAG
          TTTT                                              
          ||||                                              A
          TTCC                                              
AAAATATTTTTCTACCTAG  CTCGAGGGAAGTCAGGTTCGTGTCTCTTCTTTTCCTAATTTAAACAGAGGGCGTAGTAAGTGTGTAAGTGTTATCCAGTTGGTGTACAAGAA

miRNA cluster info.

No miRNA locus in ± 10k bp interval.

Expression info.

Reads per million (RPM)

Mature miRNA expression [+]

Reads per million (RPM)

Reads per million (RPM)

Target gene info.[+]