Lsa-MIRN272

Basic info.

Secondary strurture and sequence

mature sequence    star sequence
5'3'
           GGAAAAATCAATATACTTCTAATGTCGAATCAGGATCAACTAGGAAAAAAAATAAAGCATTGGGTCGAACTCTTTTTTGGTGTCAAGGTAATCGCGATGAATAGTCA
          G                                                      
          |                                                      T
          A                                                      
AACTAAATTCAAGAAAAGAA GATTCTCCACCTTATCTTATTGGGCCAACTTCGCATTACTAGTATGCAGATATTACGTAACACACAGGGTATTACCCAGAATAAGAAGATCGGAAAGGGGCTTCAGC

miRNA cluster info.

No miRNA locus in ± 10k bp interval.

Expression info.

Reads per million (RPM)

Mature miRNA expression [+]

Reads per million (RPM)

Reads per million (RPM)

Target gene info.[+]