Lsa-MIRN7099

Basic info.

Secondary strurture and sequence

mature sequence    star sequence
5'3'
 TTTTGACACATCAGCATATA    C  - C  ATCAAAACTA  -------GTCA   CACATCAGCATGTAACCTGGTTAACCGGTCAAGTGGT
           ATGTCAG ATGC CA GTC     ACAC      ACATGC                   
           ||||||| |||| || |||     ||||      ||||||                   
           TACGGTC TACG GT TAG     TGTG      CACAGT                   
AAAACAAATATCATTGATAACA    T  T C  -ACCTNAAAC  GCACAAAAAAA   TAAAACTGTGACAAAAAAAGTTAAACAATGTTAAGAC

miRNA cluster info.

No miRNA locus in ± 10k bp interval.

Expression info.

Reads per million (RPM)

Mature miRNA expression [+]

Reads per million (RPM)

Reads per million (RPM)

Target gene info.[+]