Lsa-MIR395f

Basic info.

Secondary strurture and sequence

mature sequence    star sequence
5'3'
CCTTTCTCT - T --  A -- AGTAATTCTGGCATGTTTATTTTCAAAACAAAGCAATCAACTTCAAGCAAATACAAATGAAGGAAAAGCCAAGT
     AT A A TAT C CA                                     
     || | | ||| | ||                                      
     GT C A GGG A CT                                     
 AACCACA G - TC  - AC CAAGGGGGTTTGTGAAGTCATCTTTTAGTAATTATTTCGTAGGGTTACATCACAAGCCTCCTAGAGACTCCTTT

miRNA cluster info.

miRNA locus ID miRNA locus accession Chromosome Strand Start End
Lsa-miR395e ,   Lsa-miR395f ,   Lsa-miR395g ,   Lsa-miR395h ,   Lsa-miR395i precursor000299, precursor000300, precursor000301, precursor000302, precursor000303 Lsat_1_v8_lg_4 - 38441250 38462821

Expression info.

Reads per million (RPM)

Mature miRNA expression [+]

Reads per million (RPM)

Reads per million (RPM)

Target gene info.[+]